Möjligheten att få ett arbete i Sverige påverkas av hur länge man har bott här. Nyanlända har svårast att få ett jobb och särskilt utsatta är nyanlända flyktingar och deras anhöriga.
I vårbudgeten presenterar därför regeringen ett integrationspaket.  

Det handlar bland annat om de redan införda nystartsjobben, en starkare diskrimineringslagstiftning och ökade resurser för att bedöma och validera tidigare yrkeskunskaper.
Dessutom införs ytterligare en anställningsform – instegsjobb. Instegsjobben ska vara en subventionerad anställning inom offentlig eller privat sektor. Anställningen är kopplad till studier inom SFI (Svenska för invandrare) eller uppnådda resultat inom SFI och ska innehålla tydlig handledning.
Jobben gäller asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter att de fått uppehållstillstånd.

Regeringen vill också införa en individuell bonus för enskilda som klarar godkänt i SFI (Svenska för invandrare) eller får ett arbete en viss tid efter att de fått uppehållstillstånd. Hur ett sådant bonussystem ska se regeringen nu titta på. Målet är att någon form av bonussystem ska träda i kraft under 2008.

En kompletterande utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal från tredje land ska införas.
Ett antal kommuner och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort kommer dessutom att inleda en försöksverksamhet med så kallade nystartscentrum. Syftet är att samla privata, offentliga och ideella aktörer på ett och samma ställe för att den enskilde ska få bättre stöd.