Vårbudgeten handlar i mångt och mycket om hur regeringen ser på den ekonomiska utvecklingen under närmaste åren. Finansminister Borg spår en liten tillväxt för de verksamheter som kommuner och landsting betalar. Under i år och nästa förväntar han sig 22 000 nya jobb där. Det ska betalas genom att skatteinkomsterna ökar kraftigt, är hans förhoppning. Själv föreslår finansminister ingen påfyllnad av mer pengar till den ”påse pengar” som staten ger till kommunerna och landstingen varje år.

I år ger han visserligen en miljard kronor mer jämfört med förra året. Och nästa år ytterligare fyra. Besluten om det togs dock redan av den förra regeringen.
Men dessa tillskott räcker inte till för att skapa nya jobb. Bara för att betala för högre löner till dagens anställda, och högre priser på dagens verksamhet, behövs en årlig ökning på minst tre miljarder kronor.

För 2009 och 2010 finns inga nya pengar alls i Borgs vårbudget. Kommunerna får hoppas på att han ändrar sig tills i höst då budgeten för 2008 läggs fram. Finansministern lovar att ta upp frågan igen.
När fler får jobb i landet och högre inkomster får kommunerna och landstingen högre skatteinkomster. Idag ger finansministern en betydligt mer optimistisk prognos än för bara ett halvt år sedan.
Det handlar om en ökad optimism värd cirka fyra miljarder nya skattekronor nästa år och två miljarder till under 2009.
Och de pengarna kan kommunsektorn behöva. Även om prognosen håller blir det inte fett för dem under kommande år. De tillåts bara växa hälften så snabbt som hela landets ekonomi. Och följande år räknar Borg med ännu lägre tillväxt för kommunerna och landstingen.

Regeringen lägger dessutom fram ett förslag till ändrad fördelning av skatteinkomsterna kommuner och landsting emellan. Det handlar om utjämningssystemet. Vinnarna blir kommuner och regioner där villorna är dyrare, innevånarna har högre löner och förvärvsarbetar mer.

Borgs prognos för tillväxt

  Hela landets ekonomi Kommuner och landsting
2006  4,4 % 2,0 %
2007 3,7 % 1,8%
2008 2,2 % 1,7 %
2009 2,1 % 0,7 %