Det skymmer sakta i vårens kväll.
Snart går allting till ro.
Ett lila stråk på himlapäll.
Med rosa färg månntro.
Det är så vackert när det snart
Ska bli natta igen.
Innan det svarta sätter fart.
Målas åter himlen…