Ängelholm är en av 170 kommuner som uppmärksammar dagen. Kommunalaren och insatsledaren i räddningstjänsten där, Anders Östlund, berättar:
– Vi utrymmer vagnhallen och har öppet hus hela eftermiddagen. Hemtjänsten deltar och berättar, vi har filmvisning och vi visar också upp hur handbrandsläckare fungerar för att minska olyckorna i hemmet.

I Smedjebacken når Kommunalarbetaren folkhälsoplaneraren Åsa Draiby som står utanför Konsum. Hon informerar, tillsammans med PRO, om fallolyckor just idag.
– Vi pratar inte bara med äldre utan också med de som är mitt i livet och kanske har gamla anhöriga. Jag hoppas förstås att fallolyckorna ska bli färre, men också att vi ökar medvetenheten. Till exempel om att vi har en Fixar-Malte-tjänst som kan hjälpa till med mycket, säger hon.

Också i Munkedal är Fixar-Malte en del av Fredagen den 13:e-projektet. Det är en tjänst som innebär att gamla kan få hjälp med lättare göromål i hemmet, exempelvis sätta upp gardiner. Maltar blir allt vanligare runtom i landet, även om de i Munkedal kallas hemvaktmästare. I Munkedal har intresset för projektet att minska fallolyckorna varit stort.
– Broschyrerna har tagit slut, berättar hälsosamordnaren Ellinor Johansson. Vi delar också ut Räddningsverkets checklistor med vår personal i hemtjänsten.