SVAR: Att frukter spricker är inte alls ovanligt och har flera orsaker. Men tomater, morötter och ibland druvor vill gärna spricka om vattningen varit ojämn. Har jorden varit torr och man vattnar mycket försöker växten snabbt kompensera bristen med ökat vattenupptag. Cellerna hinner då inte med att utvidga sig eller växa till sig i samma takt, varpå skalet spricker. Fenomenet kan också uppstå om nattemperaturen minskar när luftfuktigheten är hög.
Trycket i växtcellerna ökar då samtidigt som växten inte kan avdunsta vatten till den omgivande atmosfären. Odlar man i växthus är det därför bättre med morgonvattning än kvällsvattning. Med konstant reglerad luft­fuktighet och temperatur minskar också risken för sprickbildning.