SVAR: Eftersom jag inte vet var du arbetar vet jag heller inte vilket kollektivavtal du jobbar under. Därför kan du inte få ett exakt svar. Men enligt arbetstids-lagen ska den genomsnittliga arbetstiden för exempelvis arbete inom äldreomsorgen vara högst 40 timmar. Oftast har dock de som arbetar rak vecka en arbetstid om 40 timmar helgfri vecka, så avtalen innehåller alltså redan här en viss arbetstidsförkortning. De som har ett så kallat rullande schema med arbetstid också på röda dagar, jobbar mindre än 40 timmar. Om du har 38.25 timmar som heltidsmått motsvarar det i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Enligt flera av förbundets avtal för arbete i äldreomsorg är den genomsnittliga veckoarbetstiden inte 38,25 utan 37 timmar. Det innebär en ytterligare arbetstidsförkortning med 1,25 timmar. Kontakta gärna din sektion så kan de reda ut vad som gäller i ditt fall.