Han var förvånad över bomberna som detonerade i Algeriets huvudstad Alger och krävde minst 30 liv för han visste inte om oroligheterna i det landet. Det här är svårt att förklara för en tio-åring. Man kan tycka att sådant här borde inte barn behöva sätta sig in i. Men bor man i Tensta så tränger världen sig på och då är det bättre att förklara och inte lämna barnen ensamma i sina egna fantasier.
 
Algeriet har inte återhämtat sig från 90-talets inbördeskrig. Även då hade många människor svårt att förstå bakgrunden till det fruktansvärda våldet i landet.
Fram till 1988 var Algeriet en enpartistat. Därefter övergick landet till demokrati och frihet för partier att verka. Landet fick då många politiska partier vilket ledde till diskussioner och samtal om hur landet borde skötas.

Men när FIS, det islamistiska partiet, höll på att vinna valet 1991 förbjöds det och militären återtog makten. FIS var visserligen inte ett demokratiskt parti men att det som myndigheterna höll på med sedan man förbjud FIS var inte heller särskilt demokratiskt. Det finns de som tror att FIS hade varit bättre för det algeriska folket. Inom FIS fanns många strömningar och det är inte säkert att fundamentalisterna skulle ha dominerat om FIS kommit till makten.

Vad som hände var att Algeriet fick ett FIS med hatiska ungdomar som ingenstans hörde hemma och som ingenting hade att hoppas på. Gruppen som stod för bombattentaten i Algeriet är just en kvarleva från 90-talets krig som tidigare hette Salafistgruppen för predikan och kamp som nu har ingått i nätverket al-Qaida.

I många muslimska länder tvingas de av väst att genomföra demokratiska val men om folk inte röstar på de partier som förtryckarregimerna vill tar militären genast över makten med väst goda minne. Eller så fryses biståndet in som det skedde efter att Hamas vann valet i Palestina.
Det är denna politik som har ökat hatet mot väst i de muslimska länderna.