Eva Holmström
07:36 Undersköterskan Eva Holmström, till höger, och kollegan Kristina Nilsson hjälps åt för att Olle ska komma upp ur sängen.
Foto: Johan Hedenström

Tidig februarimorgon i stadsdelen Hisings Kärra utanför Göteborg. Inne på äldreboendet Lillekärr är överrapporteringen från natten klar och de boende på avdelningen Donsö får strax hjälp med att komma upp. Men än så länge är det tyst och lugnt.
Eva Holmström och kollegan Kristina Nilsson hjälps åt för att Olle ska få komma upp för dagen. De jobbar snabbt och metodiskt, men utan att stressa.
– Vi har jobbat tillsammans i tio år, så vi behöver inte säga så mycket till varandra om vad som ska göras, det flyter på bra ändå, säger Eva.

Eva Holmström
11:20 Undersköterskan Eva Holmström tittar på bilder tillsammans med en äldre man i dagrummet på äldreboendet Lillekärr utanför Göteborg.

Det är mycket som ska hinnas med under förmiddagen, men stämningen är ändå avslappnad. Det är högt i tak vad gäller skratt, småprat och kärleksfulla gliringar. Förklaringen till det goda arbetsklimatet är dels arbetsschemat, dels ett medvetet kvalitets­arbete, menar Eva.
– Vi arbetar i tre dagar och är lediga i tre. Året runt, o­avsett om det är helg eller inte. Tre dagars ledighet gör mycket för återhämtningen. Det sparar på personalens hälsa och håller sjukskrivningarna nere, säger hon.
– Sedan har vi månadsmöten  med en kvalitetssam­ordnare, där vi får möjlighet att utforma vår arbetsmiljö efter egna behov. Det bidrar till ett öppet klimat där vi medarbetare känner oss bekräftade och tagna på allvar.

Sedan 2005 har Lillekärr hunnit med att få både Kvalitetsutmärkelse och Hälsodiplomering från Göteborgs stad. Som grädde på moset utsågs man i december 2006 till Sveriges bästa arbets­plats av tjänstepensionsföretaget Alecta. Inte minst därför att sparbetingen har vänts till överskott som kommer personalen till del.
– Vi har sparat mycket på stramare förrådshållning. Tidigare fanns det ingen egentlig överblick på vad som beställdes och massor med pengar försvann. Nu har vi fått rabattkort på massage, fotvård och gym och dess­utom har vi råd att åka på spa­resa till Varberg varje år, säger Eva.

När alla som vill har fått komma upp blir det snart tyst och lugnt i dagrummet . Vid ett av borden sitter en man med ett litet arkiv av vältummade foton och tidningsartiklar framför sig. Alla handlar på något sätt om boxning.
– Bengt har faktiskt träffat Muhammad Ali en gång, även om de aldrig möttes i ringen, säger Eva.
– Jag tror att det ska finnas med på någon av bilderna här, fortsätter hon och letar i högen på jakt efter bilden av Bengt och Muhammad Ali. Hon lyckas inte finna den, men Bengt nickar bekräftande när Eva nämner hans förflutna som boxare.

Eva Holmström
14:20 På eftermiddagen ägnar sig Eva Holmström åt schemaläggning. Det är mycket pusslande innan sommarschemat blir klart.

Eftermiddagen tillbringar Eva på kontoret med kollegan Elaine Karlsson. Schemat för sommaren ska läggas, något som kräver en hel del arbete.
– Det är ett väldigt pusslande, särskilt att lägga ut ”prickdagarna”, som är de dagar vi jobbar utöver 3-3 schemat, säger Eva.
När klockan börjar närma sig kvart i fyra är det dags för Eva att gå hem. Hon har pusslat klart för dagen med sommarschemat, fast mycket återstår innan det är klart. För kvällspersonalen har förberedelserna för middagen så smått börjat.

ID: Eva Holmström

Ålder: 45 år.
Lön: 20 000 kr.
Vägen hit: Under­sköterskeutbildning på Majornas Komvux. Facklig utbildning till arbetsplatsombud.

 

Undersköterska

Medellön: 18 500kr.
Tjänstgöringsgrad: I snitt 80 procent av en heltid.
Köns­fördelning: 95 procent kvinnor.
Ut­bild­ning: Vårdgymna­sium eller kortare påbyggnadsutbildningar.

 

Bäst & sämst

Bäst: Mycket gemenskap och stort ansvar.
Sämst: Vi jobbar ofta under storhelgerna.
Om facket: En trygghet vid arbetslöshet och en möjlighet att kunna påverka.