SVAR: Det finns i princip inga regler eller tidsgränser för när man kan neka ta arbete, oavsett om det är dag- eller nattarbete. Det krävs starka skäl för att tacka nej utan att riskera att bli avstängd från ersättning. Giltigt skäl kan till exempel vara medicinska hinder och i det fallet krävs ett läkarutlåtande.