SVAR: Dina plantor har vuxit på samma plats i många år, så lite gödsel i måttlig mängd skadar inte. Det finns speciell gödning för barrväxter och det ska vara små doser från tidig vår fram till augusti, kombinerat med vattning. Se upp med hönsgödsel, eftersom koncentrationen näringsämnen är hög och du lätt kan få en brännande effekt i stället.
De gula barren kan bero på den kalla vårvintern. Marken var tjälad och växterna kan då inte ta upp vatten. Man säger att de har torrfrusit, men det är snarare så att de torkat i brist på vatten. Man får också räkna med ett naturligt bortfall på skuggsidan.