Elisabeth SeverinssonVad händer på Kommunals barnskötarkonferens i Uppsala?
– Vi har bjudit in tre föreläsare; Gunilla Dobrin, som berättar om en ART, agression replacement training, Marie Einarsson som föreläser om multipla intelligenser, att det finns olika typer av intelligenser och genuspedagogen Lisa Andersson Tegnér.
Varför behövs fortbildning?
– Man behöver hela tiden fylla på och ta del av nya rön, så att man kan gå vidare i sitt arbete. Dessutom finns ett stort intresse hos de anställda.
Vilka kommer att delta?
– Vi har bjudit in 100 medlemmar från Uppsala län, dagbarnvårdare, elevassistenter, fritidsledare och barnskötare. Vi har haft över 200 sökanden till konferensen.
Vilken föreläsare har inspirerat dig?
– Till exempel synliggjorde Lisa Tegnér hur mycket man tänker på barn som pojkar och flickor istället för bara barn. Det fick mig att se nytt.