SVAR: Det är viktigt att du redan den första arbetslösa dagen anmäler dig på arbetsförmedlingen (Af). Där får du blanketten ”Anmälan om arbetslöshet”, som du ska fylla i och sända till a-kassan. Du ska också sända in uppgift på allt arbete du utfört det senaste året, vilket sker via arbetsgivarintyg som din arbets-
givare fyller i. Mer information får du på vår hemsida:
www.kommunal.se/akassan