SVAR: Anställda inom vård och omsorg som tar emot gåvor från anhöriga riskerar att göra sig skyldiga till mutbrott och för att det ska vara fråga om detta måste belöningen vara ”otillbörlig”. Att ta emot mutor kan dessutom leda till uppsägning eller avskedande.
Enligt Institutet mot mutor är kontanter i sig en otillbörlig belöning. Jag avråder er därför från att ta emot kontanter som bidrag till er kaffekassa. Om de anhöriga skulle visa sin uppskattning genom att ge er kaffebröd till ett obetydligt värde anses det dock inte vara otillbörlig belöning.