SVAR: Har jag förstått din fråga rätt resulterade din felhantering i att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) beslutade att tilldela dig en varning som disciplinpåföljd.
Inom sjukvården gäller vanlig hälso- och sjukvårdssekretess, liksom hos HSAN. Från detta finns dock ett undantag: HSAN:s beslut är alltid offentliga.

Förutom för hälso- och sjukvård har sekretesslagen också regler om sekretess i personaladministrativ verksamhet, med undantag rörande ärenden om disciplinansvar. Men varken hälso- och sjukvårdssekretess eller personaladministrativ sekretess gäller alltså för HSAN:s beslut. Om din chef berättar om beslutet när hon blir uppringd för referenstagning bryter hon inte mot någon tystnadsplikt. Information om beslutet i HSAN är relevant information när man lämnar referenser. Om chefen däremot utan samband med referenstagning och utan annan godtagbar anledning skulle sprida information om att du fått en varning i HSAN kan det vara fråga om förtal.