SVAR: I dagsläget reglerar det centrala avtalet ingenting om villkoren för smitta vid exempelvis kräksjuka. I årets avtalsrörelse är det dock ett yrkande, som Kommunal fört fram till motparten. Vissa kommuner och landsting har ändå reglerat frågan i lokala avtal, så vänd dig till din sektion för att få reda på om det finns något sådant avtal på din arbets­plats.