Curanda har bedrivit hemservice i Nacka sedan tio år. Företaget är seriöst. Curanda betalar bara vita löner, betalar skatter, sociala avgifter och moms som alla andra. Curanda har i dag ca trettiofem anställda som har anställningsavtal som bygger på anställningsskyddslagens regler. Vi följer de övriga arbetsrättsliga lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Istället för kollektivavtal har vi individuella anställningsavtal. Villkoren är marknadsmässiga och på en del punkter väsentligt bättre än i Kommunals kollektivavtal.
Det finns skyldigheter och regler på Curanda, men de är inte mer omfattande än på andra företag.
Kommunal har sedan drygt ett år tillbaka framfört önskemål om att Curanda måste teckna kollektivavtal med Kommunal. Nacka kommun kräver inte att vi ska ha kollektivavtal. Inte heller finns det någon lag som kräver att vi måste ha kollektivavtal för att bedriva vård.

Under 2006 hölls två möten med Kommunals ombudsmän. Vid båda mötena förklarade vi att vi inte vill ha kollektivavtal, utan istället arbeta vidare som vi gjort sedan tio år.
Dagarna efter att blockaden inletts blev jag nerringd av media. Mina svar till journalisterna förvrängdes, varför jag där­efter valde att inte yttra mig.
Efter möte med medlaren i mars gick Kommunals ombudsmän och jag igenom de två olika kollektivavtal som Kommunal har. Vid en jämförelse kan jag med fog hävda att anställningsvillkoren på Curanda är bra och att de i en del detaljer är bättre än avtalet.
En enkät visar att arbetsklimatet på Curanda är bra och att det är en familjär arbets­-plats, där man kan påverka och där cheferna är delaktiga i verksamheten varje dag.
Curanda har en låg personal­omsättning. En del anställda arbetar på schemalagda arbetstider, andra vill själva välja när de ska arbeta. Så flexibelt har denna grupp arbetat i många år. Avslut­ningsvis tycker jag att den personliga dialogen med Kom­munals ombudsmän har varit bra. Vi har samma uppfattning i fråga om att villkoren för de anställda ska vara bra och så är fallet på Curanda, så varför förstöra nåt bra med en blockad?
Pirjo Leppiaho Tuunainen,
Curanda Vårdassistans AB

Kommentar: Pirjo Leppiaho har, precis som hon själv skriver, vägrat svara när vi ringt, skickat brev och e-brev. Hon skriver nu att KA:s artiklar är grovt felaktiga och kränkande, men det framgår inte på vilket sätt. Pirjo Leppiahos bild av Curanda som en ”familjär arbetsplats där man kan påverka” stämmer inte alls med den bild vi fått av alla samtal med anställda som arbetat där men slutat, eller fått sparken för att de engagerade sig fackligt.
Laina Rosberg,
reporter Kommunalarbetaren