Som barn uppfostras vi olika.
­ – Kvinnor får tidigt lära sig att behaga, säger professor Töres Theorell vid Institutet för psykosocialmedicin, IPM, som hållit i SLOSH, en uppföljning av 2003 års arbets­miljö­undersökning.
Ett annat skäl kan vara att kvinnor och män har olika jobb. Många kvinnor finns inom vård och omsorg, där är det svårare att skälla tillbaka.
Men att gå undan och älta får konsekvenser.
– För kvinnorna märks det direkt på ökad korttidsfrånvaro. Männen som inte visar något har högre blodtryck som medel­ålders, risken för hjärtinfarkt ökar. De har också mer långtidssjukskrivningar, säger Töres Theorell.

Höga krav i jobbet samtidigt med liten möjlighet att påverka gör att många kvinnor mår dåligt. Risken att drabbas av utbrändhet fördubblas. Risken att drabbas av depression ökar med 40 procent.
Kvinnor upplever oftare att konflikter handlar om arbetskamrater än om arbetsuppgifter.
– De arbetar mer omedelbart med andra, de sköter patienter tillsammans. Då blir det viktigt med relationer.

Konflikter är enligt Töres Theorell vanligt på arbetsplatser där man inte kan påverka och känner sig nedtystad.
– Problem som inte tas upp blir en varböld. Även om man inte säger något signalerar kroppsspråket ilska. Ur arbets­miljösynpunkt ska öppenhet stimuleras.

Majoriteten av konflikterna löses genom att man diskuterar och förhandlar.
– Kan man lösa konflikter blir man mindre stressad. Att använda order för att lösa dem är mindre bra. Löser man dem inte alls mår man dåligt.
En dryg tredjedel av kvinnorna har sällan tid för eftertanke i jobbet.

Kvinnor mår sämre

Sovit dåligt en eller flera gånger i veckan de tre senaste månaderna:
Kvinnor 24,4%
Män 18,2%

Besvärats mycket av nedstämdhet den senaste veckan:
Kvinnor 12,4%
Män 7,2%