Arbetskamrater som inte gör sitt jobb lämnar andra i sticket. Någon annan får täcka upp och jobba mer. Irritationen växer, det blir prat bakom ryggen, mobbning och dålig stämning.
Nästan överallt finns det någon som kommer sent, tar extra lång lunch, drar ut på pauserna eller går tidigare. Är man som arbetskamrat ansvarstagande är det lätt att täcka upp. Då förstärker man smitarens beteende, säger psykolog Johan Holmberg, som handleder arbetsgrupper utifrån KBT, Kognitiv Beteende­terapi.

Rådet är att ta upp saken med smitaren.
– Fundera på hur du skulle vilja att folk sa till dig om du gjort något tokigt, säger Johan Holm­berg.
Ta upp saken direkt med personen det berör.
Ofta finns en förklaring. Personen i fråga kan tycka att en kvart hit eller dit inte spelar så stor roll.
Har ingen sagt något tidigare kan personen tro att beteendet är accepterat. Men irritationen kan växa i takt med antalet gånger som personen kommer sent. Ett sätt att ta upp det då är att spela förvånad.
– Ta upp det som om det hänt för första gången. Säg att vi började för en kvart sedan, men du kommer ju först nu.
Klokt är att inte vara för hård, ironisk, undvikande eller luddig.

Anpassa inte verksamheten efter den som är sen. Lägg viktiga möten eller arbetsuppgifter tidigt.
Att fokusera på det som fungerar kan vara minst lika kraftfullt som att försöka rätta till problemet.
– Det kan vara så att den som är sen känner sig utanför. Då kan man fundera över vad den gör bra, lyfta det och tänka på hur man ska göra för att den ska komma med i arbetsgruppen.
I sista hand ska man vända sig till chefen, anser Johan Holm­berg.

Smitaren kan också försvinna när vissa arbetsuppgifter ska göras. Kanske när tunga Beda ska lyftas.
– Om alla utom en kämpar ska man ta upp det. Fråga personen var den var, varför den aldrig är med.
Få smiter medvetet från jobbet, tror Johan Holmberg. Ofta finns förklaringar som att ”så gör väl alla” eller ”att jag gjorde ju det där i stället”.
Rädsla för konflikter gör att man inte kommenterar vad andra gör i jobbet. Men för att undvika negativa processer är det bäst att ta upp saken direkt.

Ibland undviks arbetsuppgifter för att kunskap saknas, då är det chefens ansvar att alla får utbildning. Andra gånger kan förklaringen vara dolda handikapp som en dålig rygg, migrän, astma- och allergi eller läs- och skrivsvårigheter. Då kan chefen lyfta saken efter samråd med den berörda.
Smitaren kan också försvinna när jobbiga anhöriga kommer på besök. Försök att undanröja risken.
– Säg att i dag kommer de där personerna, att jag känner mig utsatt och ensam. Att det är viktigt att du sitter där också.
Samtalsmetoden är att utgå från ett jagbudskap. Att säga ”jag har funderat på” eller ”jag känner så här”.
– Kommenterar man en annan persons egenskaper blir det mer laddat och ofta luddigt. Håller man sig till det konkreta beteendet blir det lättare.

Många gånger är det bra att säga hur man vill att det ska fungera på arbetsplatsen. Det kan ge gemensamt fokus.
– Tänk på dig själv som en positiv kraft. Hur du beter dig har betydelse och kan förändra hur andra gör.

Tackla smitaren

1) Försök få folk att ta ansvar. Dra in dem i saker, gör inte jobbet åt dem.
2) Positiv förstärkning. Fokusera på det som funkar, det löser det som inte funkar.
3) Konfrontera den som gör ett dåligt jobb. Ta upp beteendet, vilka problem det blir för mig. Fråga om den tycker att det stämmer.