Det är fullt på rummen, de sjuka ligger i korridorerna. Patienterna har ingen ringklocka och på nätterna går det inte att stänga av lamporna så personalen försöker täcka över med handdukar. När Arbetsmiljöverket gjorde inspektion såg man hur en gammal man tvättades ute i korridoren.
– Ingenting fungerar och personalen mår jättedåligt. Det är fruktansvärt, säger Agnetha Modéen, Kommunals huvudskyddsombud på Gävle sjukhus.

Sjukhuschefen Jan-Olof Henriksson ger Agnetha Modéen rätt när hon talar om en krissituation. Han pekar på flera anledningar till att det har blivit så här: Det saknas boenden i kommunerna för färdigbehandlade patienter. Det råder brist på läkare. Dessutom finns det virus på sjukhuset som gör att man inte kan lägga patienter varsomhelst.
– Problemet är att vi ser en ökad vårdtyngd med 15 procent fler patienter på akuten nu jämfört med samma tid i fjol. Men vi öppnar tolv tillfälliga platser och på sikt bygger vi om en avdelning på geriatriken. Vi kommer också att operera mer på helgerna. Och sen jobbar vi mot kommunen för att få dem att ta emot patienter, säger Jan-Olof Henriksson.

Men Agnetha Modéen menar att något borde ha hänt mycket tidigare och välkomnar Arbetsmiljöverkets beslut om böter. Sjukhuset får betala 30 000 kronor varje gång en inspektion görs och det visar sig att det är mindre än 80 centimeter mellan sängarna.
– Men det borde vara 30 000 per säng.
Skulle högre böter hjälpa?
– Även om de hade tagit en miljon vid varje tillfälle hade det inte hjälpt. De har ingenstans att göra av patienterna.

(Foto: Sven Östberg)