Förslaget kallas för jobbgaranti men innebär i själva verket alltså mycket hårdare krav för unga arbetslösa. Men det finns också morötter: De unga ska få hjälp av särskilda mentorer på arbetsmarknaden. Mycket resurser ska satsas på ”matchning” mellan lediga arbeten och arbetslösa personer.
Till exempel ska de unga aktivt besöka arbetsplatser tillsammans med en arbetsförmedlare för att se om det där finns något jobb att få.

De som är med i a-kassan får under de första hundra dagarna vanlig a-kasseersättning. Men om man som ung inte har hunnit att kvalificera sig för a-kassa bli ersättningen lägre. För unga under 20 år innebär det 1 050 kronor i månaden, för unga mellan 20-24 blir ersättningsnivån 2 528 kronor. Enda undantaget är för unga föräldrar som inte får lika låga nivåer. Efter hundra dagars arbetslöshet sänks a-kasseersättningen till 70 procent.

Om man som ung väljer att inte söka jobb så pass aktivt som krävs får man ingen a-kassa alls. Regeringen skriver i sitt förslag att det då är upp till kommunen att avgöra om den arbetslöse ska beviljas försörjningsstöd (det som förut kallades socialbidrag) eller ej.