Det som läggs i bolag är personalen och driften, inte anläggningar och taxesättning.  
Varför bolag? Skälet inte är ekonomiskt. Erfarenheter från andra håll visar att administrationen blir större, eftersom varje kommun ska betala sin del. Inte heller går det att spara på personal. De som finns behövs idag och behövs senare. Möjligen kan man spara lite på jouren. Dessutom ska det ju till en VD med stab och sånt är inte gratis.
Nej, skälet är att förenkla framtida rekryteringar av personal, säger man. 40 procent av de anställda inom VA i våra kommuner går i pension inom fem år.  

Varför blir det lättare att rekrytera VA-tekniker och driftspersonal till ett kommunalt bolag än till en förvaltning som idag? Arbetsuppgifterna är ju exakt de samma. Är det finare att arbeta i ett bolag?
Eller kan det vara så att det är lättare att erbjuda en högre lön i ett bolag? Är det så man vill underlätta framtida rekrytering? Vill man slippa att lönejämföras med andra anställda inom kommunal verksamhet, som vårdpersonal inom äldre­omsorg och barn­omsorg t ex? Sådana lönejämförelser har ju visat, att studier, kompetens och erfarenhet inte betalar sig lika bra för kvinnor som för män och gjort att mansdominerade yrkens löner ifrågasatts.

Skapar man en männens lönegräddfil med kommunala bolag? Tidigare har det varit fastighetsbolag, nu följer VA och renhållning efter, idel ”manliga” verksamheter. Och så höjer man taxan en smula så man får råd. Medan kvinnorna inom kommunen halkar efter lönemässigt ännu mer. De jobbar ju inte i ett fint bolag, gud bevars!
Tror någon att det kommer att bildas bolag av äldreomsorgen den dag 40-talistkvinnorna går i pension för att förenkla nyrekrytering, läs ge högre lön?  
Nej, bolagisering av ”gubbverksamheterna” handlar om kvinnors och mäns jämlika/ojämlika villkor – inget annat! Säg ifrån! Inga gräddfiler!

Gudrun Lindvall
gruppledare för miljöpartiet  i Katrineholm