Det skrämmer mig när till och med fackligt förtroendevalda missar hela solidaritetsgrejen. Varför ska man få välja? Om alla som tror att de inte själva kan ha egen vinning av medlem­-skap i fack eller a-kassa skulle gå ur då står vi oss slätt. Hela grejen med a-kassa skulle bli till intet.

Vi startade en förening där vi skulle kämpa tillsammans för att få igenom våra krav, vi startade a-kassan för att ingen skulle kunna ta vårt jobb till lägre lön. Vad har vi kvar om vi inte längre har kvar tanken på solidaritet i fack och a-kassa? Intet.
Att vara med i facket handlar inte om egen vinning, det handlar om solidaritet. Av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Fundera över vad det betyder…