I morgon, torsdag den 12 april presenterar regeringen sitt förslag om ändringar i Lagen om Anställningsskydd.

På onsdagen anordnade vänsterpartiet ett seminarium i riksdagen under temat ”Tidsbegränsade anställningar – fler vägar in i arbetslivet eller urholkad trygghet.”

Josefin Brink
Josefin Brink, vänsterpartiet

Josefin Brink förklarade att vänsterpartiet var emot förslaget om att göra det lättare att anställa tillfälligt.
– Normen måste vara fasta anställningar på heltid. Tidsbegränsade anställningar diskriminerar kvinnor, invandrare och ungdomar.
Josefin Brink varnade för att förslaget leder till färre medlemmar i facket. Enligt är henne är bara drygt hälften av dem som i dag är tillfälligt anställda fackligt organiserade.
– Detta underminerar den svenska modellen med kollektivavtal, sa hon.

Kent Brorsson, arbetsrättsjurist vid arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, höll inte med.
– Jag tror inte att den fackliga anslutningsgraden kommer att påverkas av detta förslag. Redan i dag är det ju lätt att anställa tillfälligt. Regeringens förslag rensar ju bara upp bland de olika tillfälliga anställningsformer som finns.
Kent Brorsson försäkrade att arbetsgivarna försvarar kollektivavtalen och den svenska modellen.
– Men den behöver justeras. Fackets makt är väldigt stor i Sverige. Det är där knuten sitter. Det har skett en enorm maktförskjutning över till fackets sida. Detta visas bland annat av vad som hände salladsbaren i Göteborg, förklarade han.

Kent Brorsson är
missnöjd med att regeringen föreslår att den som har allmän visstidsanställning i två år inom en femårsperiod, automatiskt får en fast anställning. Och att den som har en allmän visstidsanställning efter 12 månader inom tre år har företrädesrätt till en ledig tjänst hos arbetsgivaren.
– Detta begränsar företagens behov av flexibilitet och sätter i praktiken taket för tidsbegränsade anställningar till tolv månader.

Ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott, moderaten Catharina Elmsäter Svärd, tycker att regeringens förslag är bra. Hon liknade det vid ett glas som till hälften är fyllt med vatten.
– Är det halvtomt eller halvfullt? Det beror på vilket perspektiv man har. Jag ser inte regeringens förslag som ett hot utan som en möjlighet för fler att få in en fot på arbetsmarknaden. Detta gynnar kvinnor, invandrare och inte minst ungdomar.

Maria Norrbin Karlsson, ombudsman från Hotell– Och Restauranganställdas förbund i Göteborg, beskrev sitt fack som ett ungdomsförbund.
– En stor del av våra medlemmar har tillfälliga anställningar. I till exempel Malmö har sju av tio tidsbegränsade jobb. Mer än 90 procent av våra medlemmar tycker att fasta anställningar är ett av de viktigaste fackliga kraven som vi ska slåss för. Regeringens förslag går i helt motsatt riktning, förklarade hon.

Arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö, tidigare vid LO/TCO Rättskydd, menade att förslaget leder till en enorm maktförskjutning över till arbetsgivarens sida. En arbetsgivare som vill kan enligt honom utnyttja de olika tillfälliga anställningsformerna i oändlighet för att slippa ge fast anställning.
– Den som har tidsbegränsad anställning blir ofta en osäker arbetstagare som inte vågar ställa krav. En osäker arbetstagare blir med andra ord en svag arbetstagare. Detta gynnar enbart arbetsgivaren. Regeringens förslag är ett allvarligt steg mot en försämrad arbetsrätt.

Regeringens förslag innebär att dagens elva olika tillfälliga anställningsformer bantas ned till fem: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning, provanställning samt efter pensionenanställning.

Den som har allmän visstidsanställning i två år under en femårsperiod får automatiskt en fast anställning. Samma regler införs för vikariat, i dag är gränsen för fast anställning efter vikariat tre år inom en femårsperiod.

Provanställning kan pågå i sex månader. Detta räknas inte in i den tid som automatiskt omvandlar den tillfälliga anställningen till fast tjänst.

Efter 12 månader inom tre år som vikarie eller allmänt visstidsanställd har arbetstagaren företrädesrätt till en ledig hos arbetsgivaren.