När orden inte stämmer med handlingen.
Då växer misstankarna upp som svampar.
När orden inte blir på riktigt,menande.
Då kommer en oroskänsla i maggropen.
När raderna är vackra och målande,
men inte kan ses i verklighetens ljus.
Då vill tårar komma,då vill sveket tala ut.
Men också upprättelsen få blomma.