I betraktarens ansikte syntes
mörka ögon som bar sin hemlighet.
Beskådaren fick inget veta
men låg alltid steget före.
Och visste hela tiden,ALLT.