Förslaget om sjukintyg behandlas nu, och en proposition är tänkt att lämnas till riksdagen inom en månad, enligt Mattias Lundbäck, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet. Han säger att regeringen räknar med att en skrivning kring vem som ska betala intyget ska finnas med i propositionen.
Tanken är inte att den anställde ska betala, men på grund av regler och teknikaliteter tror Mattias Lundbäck att det blir svårt att ställa krav på arbetsgivaren.
– Det ska räcka med en allmän skrivning som säger att arbetsgivaren bör betala, men det skulle i vissa fall kunna bli så att den anställde får betala, säger han.

Annica Jansson, ombudsman på Kommunal tror inte att en sådan skrivning räcker.
– Risken är stor att arbetsgivare tolkar det som att de bör, men inte behöver betala. Och många kommer i så fall inte att betala. Vi tycker att det är självklart att om arbetsgivaren kräver sjukintyg från första dagen, ska de också betala kostnaden, säger hon.

Förstadagsintyget ska bara få begäras vid ”särskilda skäl”. Det kan vara att anställda ofta sjukanmäler sig en viss veckodag, eller att det inte finns någon förklaring till sjukskrivningsmönstret. Om förslaget antas kommer den nya bestämmelsen att gälla från den första januari 2008.