Äldre som deltar i två eller flera fritidsaktiviteter kan halvera risken för att utveckla demens. Rapporten pekar därför på vikten av att äldre ges möjlighet att vara utomhus, röra på sig och ingå i sociala sammanhang.