Robin HermanssonRobin Hermansson jobbar som ungdomscoach på Tuben i Farsta, Stockholm. För hans del är det viktigaste med utbildningen att få träffa andra som arbetar med ungdomar och att utbyta erfarenheter.
– Förutom att lyssna på spännande föreläsningar, ligger det absolut största mervärdet i att skapa kontaktnät, och se hur andra arbetar, säger han.

Vid en kartläggning 2006 konstaterades att många ungdoms­arbetare saknar grundutbildning och att det finns en stor brist på vidareutbildning för denna grupp.
Träffpunkt Stockholm heter det nätverk som står bakom många av kurserna i Stockholm. Bland andra den som Robin Hermansson deltar i. Han menar att utbildningen ger honom verktyg för att sköta sitt yrke bättre, och att han genom att delta i kursen får bättre självförtroende i sitt arbete.
Ungdomsarbetarna får bland annat lära sig att bli bättre på att motarbeta mobbning, stödja unga i hederskulturer och främja jämställdhet.

Robin Hermansson började arbeta som ungdomscoach 1999. Han talar med värme om sitt jobb. Att vara ungdomscoach är att vara en slags mentor.
– Bollplank är inte rätt ord för det, men det kommer väl ganska nära, säger han.
– En viktig sak vi lär oss på kurserna är att få ungdomarna att se sina egna resurser, att tänka och jobba själva. Vi har också haft workshops om ungdoms­trender och fått fundera kring hur vi arbetar med de förändringar som sker i ungdomskultur.

Kommunerna har 60 miljoner kronor att ansöka om

Mer än hälften av landets kommuner ingår i satsningen, som finansieras av Ungdoms­styrelsen.
Kommunerna får själva ansöka om pengar och bestämmer själva över upplägget av utbildning.
13 miljoner kronor har beviljats, och ungefär 60 miljoner kronor finns kvar att ansöka om. 2300 ungdomsarbetare ingår i satsningen.