Enligt förslaget ska försäkringsbolagen betala en skatt på de trafikförsäkringspremier de får in. Försäkringsbolagen kommer att höja premien lika mycket som den skatt de måste betala in.

Syftet med skatten är att tydligare koppla skaderisken till kostnaden att färdas i trafiken.
Enligt regeringen är detta första steget i en kommande reform av trafikförsäkringen. Regeringens mål är att trafikförsäkringen ska betala för sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsträning om dessa kostnader orsakas av olyckor och skador i trafiken.