De två arbetsgivarorganisationerna har redan besökt landstingsråd i Jönköping och i Uppsala, i Västmanland och i Stockholm. Fler besök kommer det att bli under våren, i mellan- och södra Sverige. Även kommuner ingår i turnén.
Det finns mycket som går att privatisera, till exempel vården. Fortfarande är inte stora delar av städning och köksservice utlagda på entreprenad.

Sköter då inte landsting och kommuner sin verksamhet tillräckligt bra? På det svarar Stefan Holm, expert på offentlig upphandling inom Almega:  
– Vi har inte principen att allt ska bli privat utan tycker att landstingen kan pröva alternativ. Det är bra med mer mångfald och valfrihet för anställda och brukare.
Han tillägger att Almega vill ha en dialog, eftersom de har mött ett stort intresse från landstingsledningarna. Dessa behöver dock gå från ord till handling och få mer kunskap hur man gör.

Erik Weiman, moderat landstingsråd i Uppsala, är positiv.
– Vi får kloka råd av Svenskt Näringsliv och Almega, men överlåter inte makt och inflytande till någon annan. Vi vill även ha synpunkter från Kommunal. Att låta privata företag sköta driften ger större valmöjligheter även för Kommunals medlemmar och är ett sätt att bryta upp ett monopol.
Lika översvallande är inte oppositionen.
– Svenskt Näringsliv och Almega – jag visste inte att de engagerar sig och det förvånar mig att de bara vänder sig till majoriteten i Uppsala, säger Börje Wennberg (s), som protesterat häftigt mot att mammografin på Akademiska sjukhuset ska upphandlas och Alliansens privatiseringsiver.

Rose-Marie Lövgren, Kommunals sektionsordförande, kan omöjligt förstå hur man kan lägga ut mammografin på entreprenad. Den är en av de bäst fungerande i hela landet.
– Varför man då ska avhända sig den? undrar hon.
Erfarenhet av privata företag har hon redan. Städningen på sjukhuset har tidigare lagts ut till det privata ISS, när socialdemokraterna styrde. Många städare upplever mer stress och att de får städa större områden på kortare tid.

Arbetsgivare

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation och representerar ett 60-tal branscher, bland annat städbranschen och hemservice, vård och omsorg.  Områden som berör över 30 000 av Kommunals medlemmar.  Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.
Svenskt Näringsliv företräder drygt 54 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.