Enligt Ädelreformen 1992 tog kommunerna över ansvaret från landstingen när det gäller viss service och vård till äldre och handikappade.
Det innebar bland annat att personalen på Erikslunds och Harads sjukhem samt nattpatrullen fick byta arbetsgivare och bli kommunalt anställda.

Kommunals avdelning i Boden och kommunen träffade ett avtal om att personalen skulle få behålla lön och anställningsvillkor som de hade som anställda i landstinget.
Det innebar bland annat att deras veckoarbetstid var 37 timmar. För kommunalt anställda var den 37,33 timmar per vecka.

Erikslunds sjukhem lades ned 2002. Berörd personal fick nya anställningar inom kommunen. Flera av dem fick då den längre arbetstiden, 37,33 timmar.
Kommunal anser att detta strider mot det avtal som tidigare träffats och stämde kommunen inför arbetsdomstolen. Förbundet krävde skadestånd, lön och övertidsersättning beräknat på 37 timmar per vecka.

Arbetsdomstolen håller med kommunen om att det träffade avtalet endast gällde för arbetet vid de två sjukhemmen samt nattpatrullen. Att de anställda får behålla löneförmåner, tillgodoräkna sig anställningstid från landstinget och andra förmåner när de omplacerades till en annan kommunal arbetsplats innebär inte rätt att behålla den kortare arbetstiden, enligt domstolen.