Som med allt annat handlar det om att få kunskap. Och kunskapen är, som allt annat, ojämlikt fördelad och har samband med utbildningsnivå, språklig förmåga och inkomst.

För mig, som läser mycket tidningar och har skrivit om medicin och hälsa är det därmed inte nytt att ett intag av b-vitaminet folsyra kan förebygga och förhindra att barn föds med det svåra funktionshindret ryggmärgsbråck, som gör barnen mer eller mindre förlamade, ger risk för vattenskalle och ibland även psykiska funktionshinder. Cirka 4 500 barn drabbas årligen i Europa, varav ett tiotal i Sverige. Sjukdomen medför ett stort lidande, som alltså kan undvikas! Jag kan berätta vad jag vet för mina barn. Och visst finns en burk b-vitaminer hemma hos oss.

Nya rön visar att ämnet även förhindrar läpp-käk-gomspalt, som inte är livshotande, men som är väldigt, väldigt jobbigt för de små barnen, liksom för föräldrarna, och som kräver många svåra operationer.  Ungefär 200 drabbas årligen, hälften skulle kunna slippa om folsyra finns i tillräcklig mängd i mammans kropp. 
Ämnet sägs även förebygga demens, samt hjärt-kärlsjukdomar hos äldre. Rapporterna om dessa forskningsresultat har kommit med jämna mellanrum de senaste tio åren. Folsyran bör tas innan man blir gravid.
Detta har fått konsekvenser i vår omvärld, där ämnet inte finns i tillräckligt stora, naturliga doser. USA, Kanada, Brasilien, Sydafrika, Chile och Jordanien har berikat mjölet. Sverige och flera europeiska länder avvaktar.

Varför, undrar med all rätt, två välkända läkare och forskare i en artikel på DN debatt den 4 april 2007.  Professorerna Hugo Lagercrantz och Rolf Zetterström kritiserar socialstyrelsens tveksamhet och angriper också myndigheten för underlåtenhet att skydda barn på andra sätt.

De avråder inte gravida från att snusa trots att det ökar risk för plötslig spädbarnsdöd.
De inför inte det vaccin som finns mot hjärnhinneinflammation av pneumokocker
De inför inte allmän vaccinering mot vattkoppor.
Barnets hälsa kommer i andra hand för socialstyrelsen, anser de: ”Det är dags för en uppryckning innan ännu fler barn drabbas av ryggmärgsbråck, hjärnskador och dövhet i onödan.” Vetenskaplig forskning visar att fördelarna klart överväger riskerna.

I ett decennium har vi diskuterat mjölberikning med folsyra i Sverige. När nu Livsmedelsverket till slut sa ja, stoppades det av socialstyrelsen, på grund av en (mycket långsökt) risk för cancer.  Riskavvägning är vad hela livet handlar om.
I det här fallet kommer den informerade och väl insatta delen av befolkningen att vidta egna mått och steg för att skydda sig och sina foster. De som inte vet får ingen hjälp av socialstyrelsen till lika chanser för sig och sina väntade barn.
Vem skyddar socialstyrelsen med sin tvekan? Inte barnets hälsa i alla fall.