Utbildningsbehovet bedöms som stort. I dag har varannan i vården eftergymnasial vård- och omsorgsutbildning, inom omsorgen 12 procent.

Samtidigt är det 39 procent som har eftergymnasial vårdutbildning
som jobbar med annat. För invandrade svenskar med utländsk
vård- eller omsorgsutbildning är siffran 45 procent.