SVAR: Förr tyckte många i Kommunal det var onödigt att betala till en försäkring eftersom risken för att bli arbetslös nästan inte fanns. Med facit i hand var det ändå bra att beslut togs om inrättande av en a-kassa. Under tiden har ju många inom förbundet blivit arbetslösa och fått ersättning från kassan.
Medlem i förbundet är också medlem i a-kassan och avgiften dit betalas av förbundet, medan medlemmen betalar en fackavgift. ­­Grunden är att vi solidariskt ska hjälpa varandra. Enda undantaget har varit medlemmar som inte klarat kassans inträdesregler.
Nu har den nya regerin­gen/riksdagen ökat avgiften med 240 kronor/månad från nyår, för att kunna minska tillskott från det allmänna. Samtidigt har förmånerna sänkts från femte mars, vilket drabbar dem som står längst från nytt arbete. Det ska också bli förändringar i inträdesreglerna, vilket slår hårt särskilt mot deltidsanställda.
Många medlemmar vill nu gå ur a-kassan för att de inte har råd eller för att de tror att risken för arbetslöshet är mycket liten, exempelvis om man snart går i pension. Frågan tas därför upp på förbundets kongress i slutet av maj, där förändringar i stadgan kan göras. I avvaktan på beslut ska den som går ur kassan inte automatiskt uteslutas ur förbundet.
Även om du haft arbete i 30 år, vilket är mycket bra, kan ingen garantera något om framtiden. Utan att göra jämförelser i övrigt är alla försäkringar värdelösa tills det händer något. Det är ju     därför man tar en försäkring.