SVAR: Din fråga är allmänt hållen, så jag vet ju inte exakt vari problemen består. Men om folk går omkring och gråter på grund av klimatet på arbetsplatsen behöver ni självklart hjälp. Arbets­platsombudet har förmodligen inte tid att ställa upp personligen och stötta och trösta sina kollegor. Men om han själv inte behärskar problemet ska han dels hjälpa er att kontakta arbetsgivaren och dels be om hjälp från sektionen, som i sin tur kan vända sig till avdelningen. Om ombudet inte hjälper er med detta, säg då till honom att du i så fall själv kontaktar facket på högre nivå.