SVAR: Självklart måste en chef kunna svara på vad den anställde kan göra för att få högre lön. Vad gäller arbetsgivarens skyldighet att genomföra lönesamtal med mera, är detta lika självklart för att den individuella lönesättningen ska fungera.
I vårt löneavtal med kommuner och landsting är parterna överens om förutsättningar för en fungerande individuell lönesättning.
Arbetsgivare ska tydligt uttala krav, förväntningar och uppsatta mål och följa upp resultatet så att lönekopplingen kan göras. Medarbetare ska också formulera sina egna mål, krav och förväntningar.
Det är också naturligt att arbetsgivaren hjälper de arbetstagare som inte når uppsatta mål och ge dem möjlighet att kunna påverka sin egen löneutveckling. Svag eller utebliven löneökning över tid ska förklaras för den enskilde och motiveras i dialog mellan arbetstagare och chef.