SVAR: Från år 2007 finns inte möjlighet för studerande att få ersättning under sommarlov.
Efter avslutade heltidsstudier finns möjlighet att ”hoppa över” studietiden i högst fem år.
Detta för att se om det fanns arbete året före studierna eller under sommarlov, så att du klarar ett arbetsvillkor.