– Det är en storm i ett vattenglas. Våra siffror visar ingenting som avviker från det betalningsmönster vi sett tidigare. Vi har alltid en eftersläpning i betalningarna och det här följer mönstret, säger Krister Johansson, chef för Kommunals a-kassa.

LO rapporterar om runt 77 000 kommunalare som inte betalat sin a-kassa i januari. Men den siffran stämmer alltså väl med hur det brukar se ut. Efter en påminnelse och ett krav brukar siffran som inte betalat stanna på några hundra, förklarar Krister Johansson.
Leif Håkansson, tredje vice ordförande i LO, erkänner att det fortfarande är ett stort frågetecken kring hur många som egentligen inte betalat in sin a-kasseavgift för januari.
Varför fattar då LO megafonen och skriker ”medlemsras”?
– Vi vill tydliggöra ett trendbrott även om vi inte tror att det blir så många som vi varnar för i nuläget. Exakt hur många de är vet vi först 18 april, säger Leif Håkansson.