Det är som i Kulla-Gullaböckerna, fast det är Västerbotten och inte Småland. Men precis som i Martha Sandwall-Bergströms böcker följer vi en fattig torparfamiljs ofta fåfänga strävanden efter ett bättre liv i slutet av 1800-talet. Britta och Jon, och deras barn sliter ont, i en ojämn kamp mot naturens mäktiga krafter och markägarnas makt.

Det är historia, levandegjord med ett rent och enkelt språk och en fin berättarkonst.