SVAR: Spelberoende är en mäktig ”rival” att slåss mot. Här hjälper troligen varken vädjanden om förnuft eller hot om skilsmässa. Din mans budskap till dig verkar vara att spelandet är viktigare än er relation.
Han tycks ha ett missbruksbeteende vad gäller spel och du kan inte lösa det åt honom.
Det är bara han själv som kan lösa detta och för det fordras att han kommer till insikt om sitt beroende.
Vad du kan göra är att inte bli medberoende, det vill säga agera på ett sätt så att han kan fortsätta sitt spelande utan konsekvenser i förhållandet till dig. Du har satt en gräns, han får inte spela hemma, men det hindrar honom inte från att fortsätta spela till exempel på arbetet.
Du säger att du funderar på skilsmässa. Kanske är det först då han inte kan räkna med dig som det blir möjligt för honom att stanna upp och söka hjälp för sitt beroende.