SVAR: Du har rätt till inträde i a-kassan om du arbetat minst 17 timmar i veckan i minst fyra av fem veckor och fortfarande arbetar i den omfattningen.
För rätt till ersättning vid arbetslöshet krävs ett arbetsvillkor, som innebär att arbete utförts i minst sex månader.
Du måste alltså ha utfört arbete minst 80 timmar per månad (år 2007) och 70 timmar per månad (före år 2007), alternativt att arbete utförts i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av sex månader.
Varje månad måste då innehålla minst 50 timmar (år 2007) och 45 timmar (före år 2007). Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under det senaste året.