Mellan 36 och 40 procent av de under 30 år och utrikes födda kvinnor kan tänka sig att ha ett fackligt förtroendeuppdrag. Det visar en rapport i LOs serie Röster om facket och jobbet.
Drygt 5000 personer har intervjuats om facklig aktivitet, intresse för fackligt arbete och inställning till facklig-politisk samverkan.

Ulla Lindqvist säger att det finns en sned bild av att ungdomar inte vill eller ointresserade av facket, vilket inte stämmer. Hon tycker att det är viktigt att ta till vara den resurs som såväl de som utlandsfödda kvinnorna utgör.
Hur ska de då nås?
– Det avgörande är facklig verksamhet på arbetsplatsen och studier. Också att tänka om vårt sätt att jobba fackligt.

Som det ser ut nu har mindre än sex procent bland medlemmarna under 30 år fackliga uppdrag. Endast fyra procent av kvinnor födda utanför Norden har det.
Ett hinder för att åta sig uppdrag är det ökade antalet visstidsanställningar. De som vill ha fast anställning kan vara rädda att engagera sig. Stressen på arbetsplatsen och mindre bemanning gör det också svårt att hinna med det fackliga arbetet.

Av rapporten framgår också att män oftare sitter i styrelser och kvinnor oftare är arbetsplatsombud. Det är bara ett fåtal kvinnor i förhandlingsdelegationer samt och valberedningar.
Där ligger dock Kommunal bra till med 51 kvinnor och 35 män i sin förhandlingsdelegation för anställda inom kommuner och landsting.
Tolv procent av medlemmarna inom LO, 157 000, har fackliga förtroendeuppdrag. Livs leder med 18 procent, Kommunal har 10 procent och Hotell och Restaurang endast 5 procent.

Även om färre deltar i fackliga möten idag har cirka 60 procent av LO-medlemmarna själva tagit kontakt med sina fackliga representanter. Det är ungefär lika många som för 18 år sedan.
Jämfört med för 18 år sedan har fler LO-medlemmar blivit osäkra och färre är positivt inställda till samarbetet mellan LO och det socialdemokratiska partiet. Fortfarande vill dock 40 procent av kommunalarna att samarbetet ska öka eller vara oförändrat.

På frågan om man anser sig vara arbetare eller tjänsteman säger sig 91 procent inom LO vara arbetare, inom Kommunal 95 procent.
Anmärkningsvärt är att allt fler TCO-kvinnor även känner sig som arbetare. Inom Vårdförbundet utgör de 66 procent.