Kommunalarbetaren nr 6/2007Över 70 procent av medlemmarna läser en del eller en större del av innehållet i Kommunalarbetaren.
Det visar LO:s rapport Röster om facket och jobbet.
Chefredaktör Liv Beckström säger att hon är glad och stolt.
– Vi jobbar stenhårt för att göra tidningen så användarvänlig som möjligt och begriplig.
Hon tycker att den största utmaningen är att göra tidningen tillgänglig för alla kommunalare, för de hundra yrken de representerar, som ska samsas om utrymmet i tidningen.

Var tredje LO-medlem läser större delen av innehållet
i sin fackliga tidning.
Fler kvinnor än män läser större delen av innehållet. Lägst andel läsare inom LO-området finns bland Handels och Trä-och Skogsfackets medlemmar. Men det är ändå hälften som uppger att de läser en del eller större delen av innehållet i sin tidning.

Ulla Lindström, andre vice ordförande i LO tycker det är positivt att så många medlemmar läser fackförbundstidningar.
– Fackförbundstidningen är kanske den enda tidningen medlemmarna läser. De är värdefulla för oss och något att värna om, säger hon.