I början av juli förra året berättade vi om Västra Götalandsregionen som köper sjukhustextilier för 20 miljoner kronor varje år. Vi intervjuade de sju företag som levererade varorna. De ville inte avslöja var sjukhuslakan och patientkläder tillverkades.

En av de intervjuade var Tarja Pajula på företaget Martinson Konfektion AB, den största leverantören.  Hon förklarade att företaget följde en uppförandekod som innehöll villkor om arbetsförhållanden och ILO-konventioner (om rättigheter för de anställda). ”Vi gör själva besök på fabrikerna”, sa hon också.

Men just Martinson Konfektion är ett av de företag som SwedWatch granskat. I fabriken i Tirupur i Indien där svenska patientkläder sys, tvingas anställda arbeta långt mer än vad lagen tillåter, uppemot 89 timmar i veckan. De sämst betalda får 1,40 kr i timmen, långt under minimilönen. De anställda uppger också att leverantören anställer barnarbetare under 15 år.
Tarja Pajula på Martinson Konfektion är just nu i utlandet och har ännu inte svarat på KA:s frågor.

Ikväll visas en del av filmen ”Vita rockar till vilket pris?” i Kalla fakta på TV4 kl 20.30.

Bakgrund

Efter att KA i augusti skrev om upphandlingen av sjukhustextil i Västra Götalandsregionen motionerade Miljöpartiet i september i regionfullmäktige om att etiska och sociala krav måste ställas i upphandlingen. Servicenämnden som har ansvar för frågorna fick uppdraget att arbeta vidare med frågan. Ett samarbetsprojekt ”Hållbar upphandling” inleddes senare med Region Skåne och Stockholmslandstinget, och i juni ska det finnas ett underlag klart som ska vara ett verktyg i upphandlingen.
SwedWatch frågor och undersökning kring landstingens upphandling har varit avgörande för utvecklingen. De tre storstadslandstingen svarar för 55 procent av inköpen av sjukvårdsartiklar i Sverige.

SwedWatch

SwedWatch är en oberoende organisation, med Lutherhjälpen, Svenska Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, Miljöförbundet Jordens Vänner och UBV/Latinamerika som medlemmar. Arbetet finansieras till största delen av Sida. SwedWatchs syfte är att bidra till att svenskrelaterade företag tar hänsyn till människor och miljö i sin verksamhet i utvecklingsländer.