Svenskt Näringsliv stoppade avtalet mellan Handels och Svensk Handel. Med anledning av detta fick Anders Knape frågan om SKL kommer att gå i Svenskt Näringsliv ledband. På det svarar han:
– Vi förhandlar utifrån de förutsättningar som gäller vår sektor och måste se till den situation vi har,  säger han. Vi vill att våra anställda ska känna att de har en lön som det går att leva på.

Samtidigt påpekar han att SKL:s agerande måste ta avstamp i vad sektorn klarar av att betala för att upprätthålla kompetens och vara attraktiva.
– Vi kan inte riskera de uppgifter och verksamheter vi bedriver.
Anders Knape menar att en lönebildning i balans är en förutsättning för en god samhällsekonomi.
– Vi har kommit långt när det gäller lokal lönebildning och individuell lönesättning. Det innebär att kommuner och landsting har möjlighet att hantera löner och löneökningar utifrån egna förutsättningar.
Det blir nu en ny förhandlingsdelegation och Anders Knape vill inte uttala sig, innan den har träffats.
Han tror dock inte att bli några tvära kast i arbetsgivarnas politik jämfört med tidigare.

För övrigt  hoppas han på fortsatta skattesänkningar på nationell nivå som gynnar låginkomsttagarna.
Anders Knape vill se en större mångfald av vårdgivare i framtiden och tror att konflikten mellan att vara anställd hos kommuner och landsting och hos någon annan har tonats ner mycket.
– Det viktiga är inte driftsformen utan en service av god kvalité, säger han.
Han tycker inte att det är SKL:s uppgift  att rekommendera sina medlemmar, kommuner och landsting, att i upphandlingar kräva kollektivavtal.
– Det är upp till den enskilde medlemmen under vilka former man vill göra sin upphandling. Hyllar man den kommunala självstyrelsen måste man också ha förtroende för att medlemmarna kan hantera detta själva.

Anders Knape är moderat kommunalråd och valdes till ordförande på SKL:s kongress i går. I sitt tal betonade han just arbetsgivarfrågorna och den kommunala självstyrelsen som grundläggande för förbundets arbete.

År 2003 beslöt Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet att organisationerna skulle gå samman till ett förbund för Sveriges kommuner, landsting och regioner. Ett gemensamt kansli har funnits sedan 2005, men SKL har levt med två styrelser och två ordföranden. Igår röstade 451 ombud fram en ny styrelse och målet om ett enat förbund för kommuner och landsting är slutligen uppnått.

Nya styrelsen

Det nya förbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, kommer att ledas av en styrelse med 21 ordinarie ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor.
De ordinarie ledamöterna är:
Ordförande: Anders Knape (m), kommunalråd Karlstad kommun
1:e vice ordförande: Carola Gunnarsson (c), kommunstyrelsens ordförande Sala kommun
2:e vice ordförande: Ilmar Reepalu (s), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad
3:e vice ordförande: Lennart Gabrielsson (fp), kommunalråd Sollentuna kommun
Chris Heister (m), landstingsstyrelsens ordförande Stockholms läns landsting
Jerker Swanstein (m), regionstyrelsens ordförande Region Skåne
Henrik Ripa (m), kommunstyrelsens ordförande Lerums kommun
Elisabeth Unell (m), kommunstyrelsens ordförande Västerås stad
Erik Langby (m), kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun
Magnus Sjödin (m), kommunalråd Sundsvalls kommun
Björn Mårtensson (c), kommunstyrelsens ordförande Ovanåkers kommun
Anders Andersson (kd), landstingsråd Landstinget i Kalmar län
Lena Micko (s), kommunalråd Linköpings kommun
Marie Sällström (s), landstingsråd Landstinget Blekinge
Carin Jämtin (s), borgarråd Stockholms stad
Peter Roslund (s), kommunstyrelsens ordförande Piteå kommun
Roland Andersson (s), regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen
Göran Johansson (s), kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad
Heléne Fritzon (s), kommunalråd Kristianstads kommun
Emil Berg (v), kommunalråd Linköpings kommun
Ann-Catrin Lofvars (mp), landstingsråd Landstinget Dalarna