Antalet medlemmar i Kommunal har minskat kontinuerligt sedan 1996. Regeringens förändringar av a-kassan har dessutom förvärrat medlemsläget de senaste månaderna, då en kraftig ökning av medlemsutträden har skett. Under februari månad har 9500 medlemmar begärt utträde ur förbundet. Antalet nyanmälda medlemmar samma period var 2100 stycken.

För att möta den nya verkligheten satsar Kommunal på en kampanj för att få fart på medlemsvärvandet ute på arbetsplatserna. Ewa Wetterström som är ansvarig för kampanjen tycker inte att det lokala arbetet fungerat tillfredsställande:
– Absolut inte. Det tycker de inte själva heller, och det är ingen lätt fråga att lösa. Men vi måste vara ute på arbetsplatserna och möta medlemmarna där. Och det har vi inte gjort i den utsträckning vi borde.
Hon uppskattar att Kommunal har 75 000 personer ute på arbetsplatserna som är möjliga att rekrytera.