Matts Jangerstad– Man har inte gjort någon analys av följderna av de besparingar man vill genomföra. Det är en skyldighet och om man inte gör det brister man i det lagen säger. Vi menar också att man inte följer Lagen om skydd mot olyckor.

Bakgrunden är att den politiska majoriteten i Stockholms stad har beslutat att spara 70 miljoner kronor på räddningstjänsten. Något som Kommunal menar får allvarliga följder för personalen och också för allmänheten vid brandolyckor.
Vad händer nu?
– Vi jobbar med de instrumenten vi har, vi avvaktar för att se vad som kommer hända den 1 april och vi förväntar oss att man följer lagen.
Vilka blir följderna?
– Om man inte hörsammar våra krav så kommer vi att gå till Arbetsmiljöverket. De har sagt att de vill ha muntligt besked från arbetsgivaren den 1 augusti. Men det är ett omtag av hela saken och det är inte nöjaktigt att vi ska vänta till sommaren.