I Uppsala går gruppen som lämnar Kommunal på tvärs mot resten av landet. Där är det specialistundersköterskor på Akademiska  sjukhuset som begär utträde. Det är procentavgiften som betalas av lönen till förbundet som stör.
När sedan a-kasseavgiften höjdes vid årsskiftet blev det droppen som fick flera av dem att bestämma sig för att lämna såväl fack som a-kassa.

Ann-Louise Linder
NEGATIV TREND. – Att de nya som börjar jobba hör kommentarer från de äldre som går ur leder lätt till en negativ trend, säger Ann-Louise Linder, sektion 1 i Uppsala.
Foto: Sofia Mårtensson

Från Uppsalas landstingssektion uppmanar man nu förbundet att ändra ståndpunkt när det gäller procentavgiften:
– Procentavgiften är den stora stötestenen. Den kunde gälla för grundlönen, men inte på ob- och övertidsersättning. Det kanske inte handlar om så stora pengar, men det retar medlemmarna något fruktansvärt, säger Ann-Louise Linder, sektion 1 i Uppsala.
De fackliga ombuden är dessutom oroliga för ytterligare en utträdesboom efter Kommunals kongress i slutet av maj.

Förbundets förslag är att ett delat medlemskap endast ska gälla för långtidssjukskrivna, medlemmar med sjukersättning på mer än 50 procent, föräldralediga och studerande.
Landstingssektionen vill i stället att det delade medlemskapet ska vara en möjlighet för alla medlemmar. De vet att de har många medlemmar som avvaktar besked från kongressen innan de tar beslut om utträde.
– Det är bara att hoppas att kongressen fattar ett klokt beslut. Vi skulle få många fler medlemmar kvar om alla fick göra ett eget val om a-kassan och medlemskapet. Annars kommer det att gå åt motsatt håll.