Däremot hör vi ingen nämna att flexibiliteten på arbetsmarknaden behöver mötas upp med barnomsorg på obekväm arbetstid.
Frågan om rätten till barnomsorg på kvällar, nätter och helger var uppe till diskussion under förra mandatperioden.
Dessvärre kom miljöpartiet till insikt så nära valdagen att det inte fanns tid för ett förslag.
När regeringsrätten i ett färskt domslut menar att det inte går att  tolka lagen som att det finns en generell rättighet jublar Sveriges Kommuner och Landsting. De behöver då inte anordna ”nattis” utan att först få mer pengar av staten.
De behöver inte generellt ordna ”nattis” till alla som begär det. Men de kan heller inte neka generellt. Varje situation måste prövas: kan  omsorgen ordnas på annat sätt ska det göras. Hur många föräldrar har egentligen andra möjligheter men tycker det är ”smidigt och bekvämt” för barnet att hellre vara på ”nattis”? Förmodligen få, om ens någon.
Men verksamheter som är öppna och tillgängliga vardagar efter klockan 18 samt lördagar och söndagar blir allt fler.
Sjukhus, restauranger, hemtjänst är bara några exempel.
Jag har frågat skolminister Jan Björklund (fp) om han tänker förtydliga lagstiftningen så att det framgår att barnomsorg utifrån föräldrars arbete eller studier, eller barnets egna behov gäller även efter klockan
18 vardagar. Självklart med ett begränsat pedagogiskt innehåll
under natten. Men, jag är rädd att insikten och förståelsen för problemet saknas.

Lena Hallengren,
riksdagsledamot (s)