Idén om mönsterarbetsplatser föddes redan år 2005 då Kommunal och socialdemokraterna beslöt att verka för sådana inom kommuner och landsting.
– Varför får inte vi som jobbar på privata arbetsplatser vara med, undrade Jeanette Wennberg, Kommunals RFO, Regional facklig företrädare, i Ängelholm och tog kontakt med Kommunals ombudsman Hans-Olle Andersson.
Och nu är de med. En privat arbetsplats i Ängelholm blev intresserad men sedan ville även fyra andra företag vara med.
Samtliga har sagt ja till betald facklig tid.
– Jag tycker det är riktigt roligt, säger Jeanette  och får medhåll av Hans-Olle Andersson.
– Den viktigaste punkten är att arbetsgivare, arbetsledare och anställda på arbetsplatsen skapar en gemensam värdegrund, säger Hans-Olle Andersson.

Det innebär att arbetsgivare och anställda tillsammans arbetar fram konkreta mål på arbetsplatsen.
Precis som inom kommuner och landsting finns det ett tiopunktersprogram, dock anpassat till de privata företagen.
Nu ska en projektplan utarbetas och anpassas till varje arbetsplats och medlemmarna ska involveras.
Lika positiva som Kommunal är arbetsgivarna.
– Vi tycker att det är förträffligt om även vi privata företag kan skapa en arbetsplats, som är bra för den anställde, arbetsgivaren och tredje part, säger Christer Henriksson, VD för Förenade Care.
Även om rätten till heltid ingår som en punkt vill han inte ge några garantier för det, men säger att ambitionen finns och något företaget är beredd att diskutera.

Även ekonomi- och personalchef Sari Bengtsson på stiftelsen Sommarsol är positiv till projektet men lite tveksam när det gäller rätten till heltid. Sommarsol sysslar med rehabilitering och antalet gäster varierar mycket beroende på säsong och har årsarbetstid.
– Vi är en icke vinstdrivande stiftelse och vissa år har varit ganska tuffa, men kompetensutveckling kommer att ha första prioritet, säger hon.
I november ska en avstämning göras och projektet ska vara klart 15 mars nästa år.

 

Dessa arbetsplatser ingår i projektet

Förenade Care – Bokhöjden
Carema – Bäckagården
Solängens Äldreomsorg
Vejbystrand Care AB
Sommarsol rehab & rekreation

Tiopunktsprogrammet:

1) Gemensam värdegrund på varje arbetsplats
2) Nya samverkansmodeller mellan arbetsgivare, fack och  anställda.
3) Trygga anställningsvillkor
4) Heltid – en rättighet, deltid – en möjlighet
5) Ansvar, tillit och arbetsglädje
6) Friska arbetsplatser, ett tydligt ledarskap och bra jobb
7) Tydlig arbetsgivarroll, tydlig personalpolitik
8) Utbildning, fortbildning och kompetensutveckling
9) Möjlighet att påverka ekonomin och hur arbetet organiseras
10) Större inflytande över arbetstidsförläggningen